Lakselva, 18. Juli.
Elveside/Fiskekort

Sesongkort 2020

Anonym
torsdag 14.mai 2020 / 12:00

I Lakselva har grunneiere som holder sin eiendom åpen og tilgjengelig for Lakselv grunneierforening sine offentlige fiskekortstrekninger, tilgang til å kjøpe rabatterte sesongkort til seg selv, sin ektefelle/samboer, sine søsken, samt sine barn og svigerbarn jamfør Lakselv grunneierforenings vedtekter (§ 13). Innenfor disse familiære begrensningene, har antall sesongkort per andel vært ubegrenset. 

Årsmøtet 2019, vedtok ved enstemmighet en vedtektsendring på § 13, som innskrenker denne ordningen til å gjelde maksimalt ti -10- sesongkort per andel. Avsnittet i § 13 lyder nå som følger:

Rettighetshavere som holder sine grunner åpne for kortsalg gjennom foreningen får tilbud om å kjøpe inntil 10 sesongkort per andel. Sesongkortene kan kun tildeles grunneier, grunneiers ektefelle/samboer, grunneiers søsken, grunneiers barn/svigerbarn etter gjeldende satser.

For å få kontroll på at sesongkortsalget for 2020 og fremtidige sesonger skjer i henhold til vedtektene, vil ikke disse kategoriene med sesongkort bli løst ut, før grunneier/sameiets representant har sendt inn et skriv til Lakselv grunneierforening som utpeker inntil ti personer per andel som kan få løst disse rabatterte sesongkortene. 

I sameier kreves det sameievedtak som utpeker en representant til å representere sameiet. Det er kun skriv fra denne representanten som vil være gyldig ved utstedelse av sesongkort. Hvis ditt sameie mangler sameievedtak, kan dere henvende dere til administrasjonen for å få et utkast til det.

Vi ber om at det i skrivet oppgis hvilket familieforhold vedkommende har til grunneier (innen de familiære begrensningene som er uthevet i vedtektene). Det vil ikke bli utstedt sesongkort i disse kategoriene for 2020, med mindre det foreligger et skriv som utpeker hvilke ti personer som kan løse sesongkort. 

Ved å sende inn et sånt skriv, godtar samtidig grunneier at denne informasjonen lagres hos Lakselv grunneierforening. Eventuelle endringer for senere sesonger må også meldes inn til administrasjonen i Lakselv grunneierforening.

Vi oppfordrer på det sterkeste til å organisere dette så tidlig som mulig, og god tid i forkant av sesongstarten 2020. Dette både for å unngå forsinkelser i kortutstedelsen, og for å lette arbeidet for påtroppende daglig leder. 

Det gjøres oppmerksom på at dette ikke gjelder for andre personer bosatt i Porsanger, som kjøper ordinære sesongkort.