Elveside/Gytebestand

Tilbakeblikk på fjorårssesongen

Smålaksen dominerte stort denne sesongen, mer skuffende for mellom- og storlaks.

BJFF Info
fredag 04.januar 2019 / 00:00

Sesongen startet med grei vannføring, likevel relativt lav til sesongstart 22. Juni å være. Som kjent kom våren denne gang tidlig på våre kanter, så flommen fant sted i mai måned. Den første oppgangen av laks ble observert i elva tidlig i juni.

Fisket startet noe tregt, selv om det var greie forhold i elva. Fiskerne opplevde derfor ofte dårlig bett de første ukene av sesongen. Særlig var fangsten av mellom- og storlaks dårligere sammenlignet med de siste sesongene.

Fisket var like fullt brukbart innimellom og et par enkeltindivider på mer enn 12 kilo ble fanget.

De første 3-4 ukene av sesongen opplevdes det at laksen vandret raskt gjennom Sone 1, særlig gjennom de nedre delene, mens det samlet seg noe mer fisk fra Hengebrua og opp til Porten. Mye fisk samlet seg i fossekulpene (fredet sone). 

Lakseoppgangen var god for smålaks, mens for mellom- og storlaks var det betydelig nedgang sammenlignet med de foregående sesongene. Nøyaktige data er ikke helt klare enda.

Mellomlaksen er svært viktig del av gytebestanden – for å nå gytebestandsmålet.

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) gikk i midten av juli gjennom data fra fangst, videoregistrering og drivtellinger og utførte den pålagte midtsesongevalueringen. Prognosene tydet godt for smålaks men noe negative for mellom- og storlaks, og BJFF var bekymret for om man klarte å oppnå gytebestandsmålet for sesongen.

BJFF oppfordret da alle fiskere til å begrense uttaket av større fisk, for å sikre at gytebestandsmålet skulle nås også i 2018. Kongsfjordelva har ansvarsfulle fiskere, og nesten annenhver mellom- og storlaks som ble fanget ble gjenutsatt.

Dataene for gytebestand og fordelingen i vassdraget er fortsatt ikke klare, men vil komme senere i vinter.

Fangst i Kongsfjordelva i sesongen 2018, med fordeling mellom små, mellom og storlaks.
Fangst i Kongsfjordelva i sesongen 2018, med fordeling mellom små, mellom og storlaks.