En gjenutsatt holaks på 8 kilo, som denne, er potensielt mor til 20 tilbakevandrende laks om noen år. (Foto: Normann Kotzurek) // A released henfish of 8 kilos, like this one, is the potential mother of 20 returning salmon in some years time. (Photo: Normann Kotzurek).

Midtsesongsevaluering

Anonym
torsdag 25.juli 2019 / 10:10

Fangstene så langt i sesongen har ligget et stykke under snittet for de foregående sesongene. Gårsdagens drivtelling i elva var heller ikke udelt positivt, da det ikke ble observert overbevisende store mengder laks. Det positive er at laksen virker å være ved veldig godt hold i år, og den laksen som ble observert, var robust og kraftig.

Styret i Lakselv grunneierforening behandlet i går kveld midtsesongsevalueringen, og siden styret er godt kjent ned vassdraget, ble det besluttet å avvente og innføre ytterligere restriksjoner inntil videre. Styret er klar over historikken til Lakselva, og at mye fremdeles kan skje, men følger derfor situasjonen fortløpende, og møtes igjen 5. august for å vurdere situasjonen og eventuelle innskrenkninger.

En gjenutsatt holaks på 8 kilo, som denne, er potensielt mor til 20 tilbakevandrende laks om noen år. (Foto: Normann Kotzurek) // A released henfish of 8 kilos, like this one, is the potential mother of 20 returning salmon in some years time. (Photo: Normann Kotzurek).
En gjenutsatt holaks på 8 kilo, som denne, er potensielt mor til 20 tilbakevandrende laks om noen år. (Foto: Normann Kotzurek) // A released henfish of 8 kilos, like this one, is the potential mother of 20 returning salmon in some years time. (Photo: Normann Kotzurek).

I henhold til de forhåndsavtalte tiltakene vi har her i Lakselva, vil det første steget være å forby avlivning av stor holaks. Det ble ikke besluttet noen innskrenkninger på gårsdagens styremøte, men med tanke på dagens situasjon, oppfordrer vi uansett på det sterkeste til å sette tilbake stor holaks

Hva bidrar en holaks på 10 kilo med?
En holaks gyter i snitt 1450 rognkort per kilo kroppsvekt. Videre er det beregnet at kun cirka 2 % av gytt rogn overlever frem til smoltstadiet. Fra smolten forlater elva til fordel for havet, og vender tilbake som voksen laks, er det antatt at mellom 5 - 10 % av smolten overlever oppholdet i havet. En holaks på 10 kilo vil med andre ord potensielt "fostre opp" en plass mellom 15 - 30 laks. Det er med andre ord ingen tvil om at å bevare stor holaks er særdeles viktig for elva vår, og det er å gjøre både seg selv og fremtidige generasjoner en stor tjeneste å ta vare på disse "produksjonsdyrene"!

Skitt fiske!