Mattilsynet pålegger desinfisering av alt fiskeutstyr

Det er nå oppdaget en ny sykdom som har rammet villaksen i enkelte vassdrag. I den forbindelse strammes kravene om desinfisering av fiskeutstyr inn.

Anonym
torsdag 13.juni 2019 / 15:40

Sykdommen som først ble oppdaget i Enningdalselva (se bildet. Foto: Bjarne Granli) har sannsynligvis også blitt oppdaget i flere andre elvere sørpå. Sykdommen er fremdeles ikke identifisert, og av føre-var-hensyn innfører vi strengere regler for inneværende sesong.

Tilreisende fiskere MÅ som tidligere desinfisere fiskeutstyret og alt annet utstyr som brukes under fiskeutøvelsen (vadere, vadesko, håver og lignende), før fisket i Lakselva tar til. Dette vil for inneværende sesong også gjelde tilreisende fra innad i Finnmark. Hvis du underveis i sesongen fisker i andre elver, MÅ du desinfisere fiskeutstyret på ny, hvis du skal fiske i Lakselva igjen. Dette gjelder døgnkortfiskere, så vel som sesongkortfiskere.

Les mer om dette her.

Vår godkjente desinfiseringsstasjoner finner dere på Cirkle K Lakselv og Skoganvarre Villmark.

Hvis dere fanger eller observerer syk fisk, bes vi om at dette rapporteres umiddelbart til Mattilsynet eller oss i Lakselv grunneierforening. Les mer om rapporteringsrutinene her.

Vi ber om forståelse for denne ekstraordinære situasjonen, og ber dere alle om å være deres ansvar bevisst og følge disse rutinene.