Plan for næring og industriutbygging i Berlevåg
Det er igang et planarbeid i Berlevåg som vil omfatte også elvemunningen og nedre del av Storelva
Elveside/Regulering

Elvemunningen til Storelva i ny planprosess

Berlevåg kommune er i gang med planprosess som omfatter elvemunning og deltaområde i Storelva.

BJFF Info
Mandag 28.januar 2019 / 19:09

Berlevåg kommune har i henhold til plan- og bygningsloven vedtatt å starte opp arbeidet med å lage en kommunedelplan for Revnes. Formålet er å sette av tilstrekkelige arealer til nærings- og industriutbygging. Det foreløpige planområdet omfattet begge sider av fylkesveg 890, og hele elvemunningen og deltaområdet for Storelva. Planprosessen vil også omfatte en KU- utredning (konsekvensutredning) og man vil derfor se hvilke konsekvenser en utbygging av nye industri- og næringsområder vil få. Deriblant for de omliggende uberørte naturområder, og ikke minst Storelva som de senere år har blitt en sjørøye- og lakseelv med raskt voksende bestander.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Elvemunningen til Storelva i Berlevåg. Det planlegges nå betydelige nærings- og industriområder her.
Elvemunningen til Storelva i Berlevåg. Det planlegges nå betydelige nærings- og industriområder her.

Storelva har tidligere blitt kraftig berørt av kommunale utbygginger. På slutten av -50 tallet ble det lagt vannledning tvers over Storelva fra vannverket i Løkvikdalen. Graving og tekniske inngrep ble begynnelsen på en katastrofal utvikling av sjørøyebestanden i elva. Rørledningen samlet løsmasser i vassdraget og på få år ødela vinteroppholdsplassene til sjørøya nederst i elvemunningen. Deltaområdet ble for grunt, de tekniske inngrep endret elveløpet og samlet løsmasser slik at de dype kulpene ble borte og blandet med brakkvann. I tillegg ble de store moloutbygginger i havna et hinder for den naturlige innvandringsruta for fisken til elva. 

- Vi er derfor glade for at kommunen nå vil utarbeide en plan som også tar hensyn til de naturgitte ressurser. Storelva er tilbake som en fantastisk sportsfiskeelv, laksebestanden var vist en enorm vekst de senere år, og vi gleder oss også stort at sjørøyebestanden er på vei opp den også. Vi vil følge kommunens planer nøye, og vi vil komme med våre innspill  til planarbeidet. Storelva er vår fremtidige gode lakseelv, og sånn fantastisk plassering, nærmest talt på dørstokken hos oss Berlevåginger. La oss verne om den, sier leder i BJFF, Sigve Frantzen.

Les mer om planen på Berlevåg kommunes nettsider: https://www.berlevag.kommune.no/kommunedelplan-for-revnes-planprogram-hoeringsfrist-6-mars-2019.6183250-31201.html