Elveside/Fangst

Ekstraordinære innskrenkninger

Anonym
mandag 05.august 2019 / 21:08

Ekstraordinære begrensninger
Styret i Lakselv grunneierforening hadde i dag styremøte hvor situasjonen i elva igjen stod på timeplanen. Med bakgrunn i drivtellingen som ble foretatt i dag, og andre generelle observasjoner av vassdraget, besluttet styret at all laks over 80 centimeter er fredet fra og med 6. august klokken 18. Dette gjøres med det formål å sikre gytebestandsmålet på 3424 kilo holaks til høsten.

Dersom en laks over 80 centimeter er for skadet til å bli gjenutsatt, henviser styret til fiskereglenes § 8, om at denne typen fanget fisk må rapporteres til oppsynet, og styret påpeker at den også må innleveres oppsynet/Lakselv grunneierforening for å unngå gebyr og inndragelse av fiskekort i henhold til fiskereglenes § 9.

Pukkellaks
Styret ble også informert om de observasjonene som har blitt gjort av pukkellaks i vassdraget, og som et tiltak for å øke fiskernes bevissthet rundt problemet, besluttet styret å innføre en dusør på 150,- for pukkellaks som fanges i Lakselva, og som leveres inn til Lakselv grunneierforening. Dette gjelder fra og med nå.