Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk holde en bedøvd gytelaks fra klekkeriet til Drammenselva, til stor glede for journalistene.
Sportsfiske/Nasjonalt

Åpning av villaksåret 2019

13. november var det offisiell åpning av Det internasjonale villaksens år 2019. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) understreker at villaksen er prioritert område, spesielt til neste år.

Paal
onsdag 14.november 2018 / 09:22

Offisiell åpning av villaksåret 2019

Miljødirektoratet har det nasjonale ansvaret for markering av Det internasjonale villaksens år 2019, etter initiativ fra villaksorganisasjonene på Atlanterhavssiden (NASCO) og på Stillehavssiden (NPAFC). Ansvaret har de gitt videre til Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund, og vi ser fram til å markere året både med nasjonale tiltak og lokale markeringer. 

Fiskeforvalteren i Buskerud Erik Garnås, ordfører i Øvre Eiker kommune Ann Sire Fjerdingstad, og lederen i Hellefossen Elveeierlag Ole Hoen.
Fiskeforvalteren i Buskerud Erik Garnås, ordfører i Øvre Eiker kommune Ann Sire Fjerdingstad, og lederen i Hellefossen Elveeierlag Ole Hoen.

I tråd med bestillingen fra NASCO og NPAFC arrangerte Miljødirektoratet en offisiell åpning av villaksåret med klima- og miljøministeren i spissen. Åpningen ble lagt til Drammenselva og Hellefossen. Dette er et av de få stedene i Oslo-regionen hvor det er mulig å få stor og fin villaks på denne tiden av året. Fiskesesongen etter laks i Drammenselva er over for i år, men på denne tiden foregår stamlaksfiske for å få villaks til klekkeriet. Dette er nødvendig i Drammenselva på grunn av at den er smittet av lakseparasitten Gyrodactylus og villaksen kan derfor ikke reprodusere seg selv. 

- Vi i Norske Lakseelver gleder oss til 2019 og det internasjonale villaksåret. Dette gir oss en flott anledning til å få politikere og folk flest til å bli bedre kjent med villaksen og bry seg mer denne sårbare fiskearten, sier Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver. - Det er derfor strålende at både Klima- og miljøministeren og ordføreren i Øvre Eiker stiller opp for villaksen i Drammenselva for å markere starten på Villaksåret. Det er inspirerende for oss som jobber med forvaltning og bevaring av villaks at vi har en så kunnskapsrik og engasjert minister innen villaks. Engasjerte ordførere spiller også en svært viktig rolle for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Det var derfor både gøy og motiverende å være med på åpningen av Villaksåret.

- Det politiske arbeidet lover godt i årene som kommer, sier Torfinn Evensen. Her sammen med Elvestuen og Hoen.
- Det politiske arbeidet lover godt i årene som kommer, sier Torfinn Evensen. Her sammen med Elvestuen og Hoen.

Elvestuen ble utstyrt med vadebukse, fiskestang og en lokalkjent guide, men fangsten uteble dessverre. I klekkeriet sto det fra før mange flotte villakser i full gytedrakt, og ministerren fikk æren av å holde en av disse til glede for fotografene. 

Elvestuen hadde ikke fiskelykke, men fikk gleden av å holde denne flotte villaksen i gytedrakt som snart skal gjøre jobben i klekkeriet.
Elvestuen hadde ikke fiskelykke, men fikk gleden av å holde denne flotte villaksen i gytedrakt som snart skal gjøre jobben i klekkeriet.

Mange aktiviteter

Markeringen av villaksen i 2019 skal være en positiv markering av den flotte arten villaks. Norge er det landet med mest atlantisk villaks i verden, og vi har derfor et stort ansvar for å styrke og bevare de mange lokale bestandene. NL og NJFF jobber med å arrangere noen store nasjonale arrangement og tiltak, som for eksempel utendørs kino av laksefilm, laksespesial av tegneserieheftet Lunch, samt utendørs fotoutstilling i de store byene. I tillegg vil vi styrke den allerede pågående ungdomssatsningen vår med Camp Villaks

- Vi håper at Villaksåret kan bidra til at flere blir kjent med de nasjonale laksevassdragene våre, og at Stortinget har bestemt at disse elvene skal ha et ekstra vern samme med de nasjonale laksefjordene, sier Evensen. 

For at markeringen av villaksen skal bli so bra som mulig er vi avhengige av at mange lokale organisasjoner og ildsjelder blir med å bidrar! For å hjelpe litt på veien er det mulig å søke tilskudd fra NL og NJFF, samt til Fylkesmannen i ditt fylke. Les mer om hvordan du kan bidra og hvordan du søker tilskudd på de nasjonale nettsidene til villaksåret

Vi har lagd en egen aktivitetsbrosjyre med tips til lokale arrangement. Les den her. 

Vi ønsker mange slike scener i lakseelvene i sommer! Her gir Gaute en High Five til guide Egil Hauge fra Voss JFL etter at han landet en laks på 8 kg under Camp Villaks i Bolstadelva i 2018.
Vi ønsker mange slike scener i lakseelvene i sommer! Her gir Gaute en High Five til guide Egil Hauge fra Voss JFL etter at han landet en laks på 8 kg under Camp Villaks i Bolstadelva i 2018.