Norske Lakseelver/Inspirasjon

Laksen i fokus i 2019

2019 er det internasjonale året for villaksen! Da skal den fantastiske villaksen feires både nasjonalt og lokalt og vi håper flest mulig blir med på feiringen. Har du en idé, ta kontakt!

Paal
fredag 12.oktober 2018 / 12:36

Det er de internasjonale lakse-organisasjonene for Atlanterhavet (NSCO) og Stillehavet (NPAFC) som står bak dette initiativet. Formålet er å fremme og samkjøre forskning på laks, i tillegg til å skape engasjement for laksen hos folk flest. «Salmon and people in a changing world» er temaet for det hele. Internasjonalt skal alle land med laks i sine vassdrag ta del i denne feiringen, og Russland startet lakseåret allerede i midten av september i år.

Suldalslågen-Camp Villaks

NJFF og Norske Lakseelver

Her i Norge er det Miljødirektoratet som står bak initiativet. Miljødirektoratet tok kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver og spurte om de ville ha ansvaret for å gjennomføre feiringen i Norge. Det takket NJFF og Norske Lakseelver selvsagt ja til, og ansatte i den anledning undertegnede, Karina Gjerde, som prosjektleder for Villaksens år. Jeg er utdannet naturforvalter og lektor i realfag fra NMBU på Ås, og skrev min masteroppgave som sjøørretsmoltens vandringer i Oslofjorden. Jeg har altså da fått æren av å lede dette arbeidet og ser frem til et spennende år med en fantastisk art i fokus. Hensikten med prosjektet er å skape engasjement for villaksen. Oppmerksomheten ønsker vi å skape både nasjonalt og lokalt og fokuset skal være positivt. Vi vil fortelle de gode historiene om mennesker og laks, og legge til rette for at slike historier også kan skapes i årene fremover. I Norge skal villaksens år offisielt åpnes 13. november i Drammen. Mer informasjon om dette kommer på Miljødirektoratets nettsider.

Nasjonal innsats

I løpet av året har vi mange planer og ønsker om hva vi skal få til. Vi håper å skape nasjonal oppmerksomhet, og satser derfor på noen mediekampanjer og større stunt, men likevel er det også vel så viktig med aktivitet lokalt. Vi ønsker å rekruttere nye fiskere, få inn grupper som tradisjonelt kanskje ikke har fisket laks, og vise hvor tilgjengelig og lett det kan være å fiske laks. Vi håper derfor at grunneierne synes dette er noe verdt å markere og er med på å åpne elvene sine for å slippe til nye fiskere av ulike grupper. Man kan ha åpne dager i elva si eller kjøre temabasert fiske. Gode samarbeid med de lokale jeger- og fiskerforeningene er også noe vi håper det blir mere av i løpet av dette året. Det vil komme informasjon om alle arrangement på villaksens års egne norske nettsider. I disse dager er nettsida under konstruksjon men fra og med 13. november er det bare å klikke seg inn på villaks2019.no

Vi har lagd en aktivitetsbrosjyre. Den ligger her som pdf., men den er også mulig å bestille så sender vi i posten gratis (A5 format). 

Aktivitetsbrosjyre villaksens år 2019.pdf

Laksefiske er sunt

Det finnes mange gode argumenter for å fiske laks. Laksefiske fører til fysisk aktivitet og et forhold til naturen vi er en del av. Med stadig økt fokus på folkehelsa, både i politikken og forvaltninga, er det å sette en aktivitet som bedrer helsa klart positivt. I dagens samfunn er det også et stadig økende problem med depresjon og andre psykiske lidelser. Psykolog Johanne S. Refseth, bedre kjent som «Psykolog med Sovepose» er en av de som fremmer hvor viktig friluftsliv og nærhet til naturen kan være for å oppnå god livskvalitet. Også sykehuset på Sørlandet har utviklet noe de kaller friluftsterapi, da de også mener friluftsliv kan være en viktig nøkkel i god psykisk helse . Alle vi som har drevet med fiske vet vel hvilken glede og mestringsfølelse det gir å få lurt laksen på kroken etter mange timers tålmodighet. Fiske gir økt livsglede og påfyll til kropp og sjel. Et annet viktig aspekt ved laksefisket er selve forholdet man får til naturen. Gjennom å tilbringe timer ved elva, ventende på laksen i all slags vær kjenner man på følelsen av å være en del av naturen rundt oss. Og et ønske om å ta vare på, og å bevare denne naturen. Dette er viktig i en tid hvor stadig press på vår natur og biologiske mangfold gjør seg gjeldende. Ved å få mange ut i elvene, liten som stor, gutt som jente, kan vi sammen jobbe for å ta vare på elvene våre.

I månedene som kommer vil stadig mer av programmet og planene for villaksens år bli spikret. Har du en ide, ønske, eller forslag til noe som kan eller burde skje under villaksens år?

Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Karina Gjerde på 47640748 eller karina@njff.no