Gjenutsetting av smålaks. Foto Trond Kjærstad
Sportsfiske/Nasjonalt

Laksesesongen 2018

Den varme og tørre sommeren 2018 ga det dårligste laksefisket på 30 år. Kun 98 947 laks ble fanget i sportsfiske i elv.

Paal
fredag 25.januar 2019 / 10:09

Tallene fra SSB, som ble publisert i dag, viser at omlag 80 000 sportsfiskere fikk en forholdsvis mager laksesommer. Dette er det samme inntrykket som Norske Lakseelvers foreløpige sesongrapport viste i november. Norske Lakseelver organiserer 100 elveeierlag rundt om i Norge.

I tillegg til sportsfisket i Norges om lag 450 lakseelver, fanges villaksen i sjøen med not av 900 sjølaksefiskere. Med lite vann i elvene, ble laksen gående i sjøen og her ble det dratt opp 87 547 laks. Dette var 11 % opp fra fjoråret.

-Hvis det blir for varmt og for lite vann i elva, må elveeierlagene vurdere om det er forsvarlig å fiske. Her har både sportsfiskere og elveeierlag vist et godt forvaltningsansvar, understreker generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Evensen er imidlertid skeptisk til det han karakterisere som ukritisk høsting i sjøen.

-Vi ønsker en regulering av sjølaksefisket som er mer i tråd med forvaltningskravet om å ta vare på de enkelte bestandene. Mange bestander tåler ikke beskatning og belastes ikke i elv. I sjøen vet ikke notfiskerne hvilken elv laksen tilhører og det kan i verste fall gjøres stor skade på sårbare bestander.

Mange avsto fra fiske

En undersøkelse Norske Lakseelver foretok blant sportsfiskerne i august, viste at to av tre sportsfiskere hadde fisket færre døgn enn vanlig på grunn av sommervarmen. Mange elver ble også stengt i kortere eller lengre perioder for å ikke stresse fisken unødig.

Elveeierlagene har ansvaret for at det er nok gytefisk igjen i elva etter endt sportsfiskesesong. Sportsfiskere og grunneiere må derfor fortløpende vurdere hvor mye fisk som kan høstes. I mange elver er det derfor strenge kvoter på hvor mange laks den enkelte sportsfisker kan ta i løpet av en sesong.

Når regnet endelig kom på slutten av sesongen, ble det til gjengjeld godt fiske på tampen av sesongen i mange elver. Både Gaula i Trøndelag og Drammenselva i Buskerud opplevde veldig gode fangster i denne perioden.

Endelig fangst! Foto: Trond Kjærstad
Endelig fangst! Foto: Trond Kjærstad

-Det var gledelig avslutning på sesongen mange steder. Samtidig er det klart at slike somre fører til en omsettingssvikt i laksefisket. Årlig har dette en omsetning på om lag 1,3 milliarder, men i år ble det nok mindre. Om tallene vi har samlet inn fra sportsfiskerne er representative, snakker vi om en betraktelig omsetningssvikt, forklarer Evensen.

Av villaksen som ble fanget i elv, ble 22 000 satt tilbake og bidro til å sikre gytebestandene sammen med alle artsfrendene som ikke bet på kroken.

Villaksens år 2019

I år er det det internasjonale året for villaksen. Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund planlegger mange arrangementer for å gjøre folk mer bevist på denne unike fiskens betydning for Norge, og hvilket ansvar Norge har for å opprettholde et høstbart nivå på de forskjellige laksebestandene. Hver elv har sin unike bestand som er tilpasset over tusener av år.

Villaksen trues imidlertid fra mange kanter. Rømt oppdrettslaks og lakselus fra oppdrett er de to største truslene. I tillegg kommer vannkraft og arealinngrep.

-Vi håper at 2019 kan bli det året fiskerimyndighetene skjønner at truslene fra oppdrettsindustrien må under kontroll. Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning hadde akkurat en todagers forskningskonferanse om villaks, og konklusjonene herfra er entydige. Skal vi kunne høste av villaksen også i framtiden, må rømming og luseplagen opphøre. Lukkede oppdrettsanlegg i sjøen kan løse dette, avslutter Torfinn Evensen.

Mer info: Torfinn Evensen, Norske Lakseelver, tlf. 450 21 637

Fangstbilde fra Camp Villaks 2018. Vi gleder oss til en ny camp-sommer med enda flere camper for ungdom 14-18 år. Følg med på campvillaks.no
Fangstbilde fra Camp Villaks 2018. Vi gleder oss til en ny camp-sommer med enda flere camper for ungdom 14-18 år. Følg med på campvillaks.no