Sølvblank villaks fra Stjørdalselva. Foto Jon-Erlend Sundnes
Sølvblank villaks fra Stjørdalselva. Foto Jon-Erlend Sundnes
Sportsfiske

Villaksåret 2019

Bli med å feire villaksen i 2019! Hvordan vil du bidra?

Paal
onsdag 14.november 2018 / 11:37

Feir villaksen!

Villaksen skal markeres gjennom hele året i 2019, og vi vil at DU skal bli med å bidra! Hva kan du gjøre for at flere skal oppleve gledene som villaks byr på? Hvordan skal vi få nye grupper mennesker interessert i villaksen? Her finnes det unedelig mange innfallsvinkler for å nå mange ulike målgrupper. Prioriterte målgrupper fra internasjonalt hold er Barn og ungdom, folk som ikke fisker, og politikere og myndighetspersoner. 

Vi har lagd et lite inspirasjonshefte for å vise hvilke aktiviteter du og ditt forvaltningslag kan bidra med lokalt. Heftet kan du lese her som pdf, eller du kan sende bestilling til ayna@lakseelver.no så sender vi det i posten. 

Aktivitetsbrosjyre villaksens år 2019.pdf

Aktivitetsbrosjyre villaksens år 2019.
Aktivitetsbrosjyre villaksens år 2019.