Norske Lakseelver/Nasjonalt

Ukas hendelser - Uke 10, 2017

Her finner du en liten oversikt over viktige ting rundt laks og sjøørret i uka som gikk.

Ayna Heilong
fredag 10.mars 2017 / 09:52

Opphever våravlusingen og senker lusegrensen til 0,2 

  • NL mener: Beskyttelse av vill laksefisk er hele våravlusingens grunnlag.

Når regjeringen nå skroter samordnet våravlusing til fordel for en 0,2 grense i uke 16-21 i Sør-Norge og 21-26 i Nord-Norge, vil det uten tvil føre til at de områdene som har mye lus fra før, vil få enda mer lus framover. Det er skremmende når vi ser hvilken effekt lusa allerede har på sjøørret og utvandrende smolt på de mest utsatte stedene. 2017 vil dermed trolig bli enda litt verre enn tidligere år. Resistenssituasjonen er så alvorlig at vi har forståelse for et ønske om redusere medikamentbruken til et minimum. De ekstreme dødelighetstallene i forbindelse med ikke-medikamentell behandling er også et godt argument for å redusere omfanget av denne type lusebekjempelse. Men løser vi to alvorlige sider av luseproblemet ved å åpne opp for en forverring av en tredje side? Nemlig beskyttelse av vill laksefisk, som er hele våravlusingens grunnlag. Nei!
Nå har regjeringen først nektet å skru på det røde trafikklyset, og deretter åpnet for mer lus mange steder.

Sa ikke Stortinget at hensynet til vill laksefisk skulle regulere industrien? Jo.
Ser vi det? Nei.

Forra og Sona kan bli lagt i rør

  • NL mener: Lokal høyrepolitiker ønsker å bygge ut sideelvene i Stjørdalsvassdraget. Norske Lakseelver er ikke motstander av fornybar vannkraft så lenge hensynet til vill laksefisk ivaretas, men både Forra og Sona er verna - og skal forbli verna. Vi minner samtidig om at vi er på jakt etter en ny ansatt som kan jobbe med denne problemstillingen framover. Spre gjerne info om stillingen.

Kraftutbygging truer livet i elven

  • NL mener: De lokale sportsfiskerene har gjort en stor innsats i Lonevågelva. Hardangerlaksen og -sjøørreten ligger med brukket rygg. Da må hensynet til vill laksefisk trumfe en utbygging som vil gi ubetydelig kraft. God kommentar av Reidar Staalesen og Stig Åge Engstrøm. 

Utredning av laksetrappa: - Vil gi en betydelig økning

  • Salangsvassdraget (som er medlem hos oss) har søkt om tilskudd til å utbedre fisketrappene i elva. Gamle og ufunksjonelle laksetrapper er et problem mange steder. Her håper vi at vannmyndighetene trår til med støtte.

Satsar på landbasert oppdrett i Fræna

  • NL mener: Vi ønsker alle lukkede alternativer til dagens miljøødeleggende oppdrettsteknologi velkommen - uavhengig av om det er på land eller i vann. Det viktigste er at det ikke sprer sykdommer, parasitter eller legemidler - og at fisken ikke kan rømme.


Har du fått med deg nettutgaven av siste Villaksnytt?

Til slutt kan vi denne uken konstatere at både Nordlys og Dagbladet setter fokus på den stadig verre miljøsituasjonen i oppdrettsindustrien og at sjøørreten også er en viktig bidragsyter til verdiskaping rundt om.