Annen hvert år inviterer vi medlemmene våre til landsmøte. Landsmøtet kombineres ofte med et fagseminar. Neste møte blir i 2018.
Annen hvert år inviterer vi medlemmene våre til landsmøte. Landsmøtet kombineres ofte med et fagseminar. Neste møte blir i 2018.
Norske Lakseelver/Regulering

Vil du jobbe hos oss?

Vi skal videreutvikle Norges viktigste villaksorganisasjon, og søker en medarbeider som kan jobbe for å ivareta villakshensyn i regulerte vassdrag og innen vassdragsforvaltning.  Ønsker du å bidra til bedre miljø i regulerte vassdrag og mer laks i elvene, er dette jobben for deg!

Paal
Torsdag 02.mars 2017 / 13:27

Jobben passer for deg som vil jobbe selvstendig i et faglig fellesskap. Du må være etterrettelig, engasjert og faglig oppdatert. 

Den nye medarbeideren skal gjennomføre og utvikle prosjekter innen:

  • Vassdragsregulering og konsesjonsvilkår
  • Vannforvaltning
  • Laksetrapper
  • Kultivering i vassdrag

Oppfølging av våre medlemmer (elvelagene) og kontakt med myndigheter, forskningsmiljøer, politikere og andre organisasjoner er en sentral del av arbeidet. Den som ansettes må like utadrettet virksomhet.

Den personen vi søker har:

  • høyere relevant utdanning, lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
  • erfaring med organisasjonsarbeid
  • erfaring fra de aktuelle prosjekttemaene
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • evner til å motivere andre, jobbe selvstendig og gjennomføre prosjekter
  • erfaring med både tradisjonelle og moderne medier

Vi oppfordrer alle kvalifiserte og interesserte kandidater til å søke. I dag er vi fire ansatte i sekretariatet, i tillegg et nettverk av ansatte i medlemselvene rundt om i landet.

Arbeidssted: Landsbrukets hus, Hollendergata 5, Oslo

Noe laksefiske må påregnes. Lønn etter avtale.

Søknad m/ CV sendes til post@lakseelver.no

Søknadsfrist: 1. april 2017

Kontaktperson: Generalsekretær Torfinn Evensen 45 02 16 37