Steinsdalsfossen
Steinsdalfossen i Norheimsund danner en vakker ramme rundt Hardangerfjordseminaret. Foto: Stefan Wagener, flickr.
Forvaltning/Kultivering

Hardangerfjorseminaret - 10 år

Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.

Paal
fredag 07.april 2017 / 11:17

Seminaret er sidan starten etablert som ein nasjonal arena for spørsmål knytt til forvaltinga av fisk, vassdrag, fjord og kystmiljø. To intense dagar med siste nytt frå nasjonal og internasjonal naturvitskapeleg kompetanse, har for mange blitt til ein fast årleg møteplass.

Ti år går raskt og mykje har skjedd. Behovet for å dele kunnskap og erfaring som grunnlag og inspirasjon for ei berekraftig forvalting av vår felles naturarv er kanskje endå viktigare i dag.

Målet med seminaret er det same og minst like aktuelt som då vi starta:

«Hardangerfjordseminaret skal bidra til kunnskap for å ei bærekraftig forvalting av vår felles naturarv og sikre «levande fjordar og levande vassdrag» for nye generasjonar.»

program_2017_hardangerfjord.pdf

pameldingsskjema_hardangerfjord_2017.pdf