Norske Lakseelver/Gyro

Ukas viktigste laksenyheter - uke 39 2017

Friskmeldingen av Vefsna og de andre elvene i regionen (med unntak av Fusta) er uten tvil den gledeligste nyheten i denne perioden.

Paal
fredag 29.september 2017 / 09:52

Vefsna er friskmeldt etter å ha vært smittet med Gyrodactylus salaris siden tidlig 70-tall. Det er en gledens dag. Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning har lenge ventet på denne dagen. I går ble laksetrappa i Laksforsen åpnet og de første fiskene forsvant fort oppover i vassdraget. Dermed blir det gyting på oversiden allerede i høst. Det er gledelig og er nok en seier for den norske bekjempelsesstrategien mot gyro.

Ikke fullt så morsomt er det at sjørøya i Strandelva - ifølge fylkesmannens miljøavdeling - står i fare for å bli utryddet etter at Finnmark fylkeskommune gitt grønt lys til nytt oppdrettsanlegg i underkant av to kilometer fra vassdraget. Norske Lakseelver mener siste ord ikke er sagt i denne saken og vil følge den opp mot Miljødirektoratet.

I Sognefjorden har årets utvandrende laksesmolt og sjøørret fått et ublidt møte med masse lakselus. Det viser overvåkingen fra Havforskningsinstituttet. I oktober kommer første vurdering av de nye produksjonssonene for oppdrett, men fiskeriministeren har allerede fjernet det røde lyset fra trafikkreguleringen og brutt med Stortingets forutsetninger. Norske Lakseelver mener det er så mye som ikke henger sammen i den nye forvaltningsmodellen at den er moden for en kraftig revisjon allerede fra dag en. Dette vil vi ta opp med politikerne på det nye Stortinget utover høsten.

Denne uka har også rettsaken mot aksjonistene på Engebøfjellet pågått. Ungdommen som lenket seg sammen for å forhindre Nordic Minings prøveboring har nektet å betale de strenge bøtene de fikk for å prøve å stanse galskapen. Les Marie Adams tankevekkende kronikk i BT om hva vi gjør med naturen vår rett ved den nasjonale laksefjorden Førdefjorden. Natur og Ungdom har startet en innsamlingsaksjon for aksjonisten. Vi oppforder til å støtte denne.

Saken i Lærdal, hvor store mengder småfisk døde i elvekilene på grunn av kraftverkets brå senking av vannstanden, har ført til mye oppmerksomhet. Øtsfold Energi, som er operatør på kraftverket, har igangsatt undersøkelser og elveeierlaget, grunneiere og Norske Lakseelver har engasjert seg kraftig. Vår nyansatte prosjektleder på vannkraft- og revisjonsarbeid, Morten Stickler, har vært på befaring og holder i trådene sammen med elveeierlaget.

Til slutt tar vi med at Akerselva i Oslo har åpnet byfolks øyne for laksen. Et par gode fangstdager på slutten av sesongen har gitt mye oppmerksomhet. Det er morsomt.