Regjeringsbygg Tord Lien / Surna
Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, sammen men formann i Surnadal Elvaeigarlag, Georg Solem og Kjell Lund fra Fiskeraksjonen for Surna, under besøket hos Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).
Forvaltning/Laksevassdrag

Glede i Surna

Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.

fredag 04.november 2016 / 14:03

Mange av høringsinstansene som har uttalt seg om Statkrafts søknad, var kritiske til hva et ekstra aggregat ville ha å bety for laksen og sjøørreten i Surna.

Miljødirektoratet mente at de negative konsekvensene av det omsøkte aggregatet på laksebestanden i Surna varså betydelige at de ikke varforenlig med beskyttelsesregimet som Surna er underlagt i kraft av å være et nasjonalt laksevassdrag.

Den 26/10-16 kom beskjeden om at Statkraft Energi trakk søknaden. Begrunnelsen er økte utbyggingskostnader og for lave forventede inntekter.

- Vi er glad for dette, men vi savner fortsatt en helhetlig forvaltningsforståelse hos Statkraft. Det er nå så mye ny forskning rundt miljødesign av laksevassdrag, at regulanter automatisk burde ta til seg denne kunnskapen. Vi undres derfor litt over at Statkraft ikke ser mulighetene som ligger for en vinn-vinn i regulerte lakseelver, sier Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Du kan lese litt bakgrunnstoff her.

Les også : - Et skritt nærmere realisering (om miljødesign i Sira-Kvina).