Boenfossen i Tovdalselva
Boenfossen i Tovdalselva. Her er det montert teller i trappa. Det vandrer også fisk utenfor trappa når vannføringen er mindre enn 20 m3/s.
Elveside/Regulering

Ingen nye kraftverk

NVE har avslått søknadene om å bygge Herefoss og Hauglandsfossen kraftverk i Tovdalsvassdraget.

Paal
onsdag 06.desember 2017 / 15:49

Det er Herefoss Energi AS og Norsk Vannkraft AS som har søkt om å byggje vasskraftverka, som ville gitt ein samla årleg produksjon på 13,5 GWh, fordelt på 7,5 GWh i Herefoss og 6,0 GWh i Hauglandsfossen. Søknaden er avsøått pga. verneinteressene i elva.