Michael Fagergren
Michael Fagergren med et av sine bidrag til årets gjenutsettingskonkurranse. En flott holaks på cirka 11 kilo, full av verdifull rogn. Foto: Privat
Elveside/Gjenutsetting

Sesongen så langt

Anonym
onsdag 02.august 2017 / 00:00

Store deler av sesongen har vært preget av mye vann og stedvis vanskelig forhold. Trass i mye vann, ble det tatt mye og stor laks tidlig i sesongen. Etter hvert som vannstanden har stabilisert seg, og vi begynner å få elva tilbake mot noenlunde sommervannstand, burde vi også forvente at fangstene skulle forholde seg høye.

 Michael Fagergren med et av sine bidrag til årets gjenutsettingskonkurranse. En flott holaks på cirka 11 kilo, full av verdifull rogn.
Michael Fagergren med et av sine bidrag til årets gjenutsettingskonkurranse. En flott holaks på cirka 11 kilo, full av verdifull rogn.

Vi har sett en litt dalende trend på fangstrapportene de siste par ukene, og det har vært en periode hvor det har virket som det har gått lite blanklaks på elva. I henhold til midtsesongsevalueringen, og med de gode fangstallene i første halvdel av sesongen ble det allikevel besluttet og ikke innføre noen ekstraordinære restriksjoner for august måned.

Vi oppfordrer til å være ekstra skånsom med de store holaksene, og sette de tilbake igjen i elva der det er mulig!