Elveside

Camp Villaks oppsummert

Anonym
Onsdag 09.august 2017 / 12:00

Lørdag til søndag avholdt vi Camp Villaks her i Lakselva. Campen var representert med deltakere fra store deler av landet, med både lokale og tilreisende deltakere.

På bildet ovenfor er det Thea som blir instruert i kasteteknikk av Jan Inge. Det gikk riktig så bra etter hvert!
På bildet ovenfor er det Thea som blir instruert i kasteteknikk av Jan Inge. Det gikk riktig så bra etter hvert!

I år lå hele fokuset på fiskeopplevelsen, og trass i et tregt fiske, ble det fisket intenst fra campen startet til den ble avsluttet på søndags ettermiddag.
Lasse Trones med fangst
Lasse Trones med fangst

Som nevnt var fisket tregt, men det skulle vise seg at tålmodighet er en dyd også på campen. Når det nærmet seg avslutning på søndag kunne Lasse endelig juble for laksefangst. En blank og flott 3-kiloslaks ble landet i sone 2.
 Årets campdeltakere. F. v. Ingrid, Lasse, Peder, Jakob og Richard (Thea og Maiken fraværende). En trivelig gjeng å tilbringe helgen med!
Årets campdeltakere. F. v. Ingrid, Lasse, Peder, Jakob og Richard (Thea og Maiken fraværende). En trivelig gjeng å tilbringe helgen med!

Camp Villaks er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Lakseelver, NJFF og deres respektive lokale foreninger. Vi må takke Stuenes Lodge som bidro med innkjøp av mat til campen, Lakselv Apotek som ga oss myggmiddel, de frivillig Jan Henning Fosshaug, Tommy Arnesen, Peter Kromann, Lars-Helge Trones og Ida Øie for deres bidrag til årets camp – og ikke minst årets deltakere!

På gjensyn!