Forvaltning/Fiskeregler

Statusrapport 22. august 2016

Anonym
mandag 22.august 2016 / 00:00

Etter en usedvanlig rolig uke 33, hvor det både har vært lite fisk å se og lite fisk å få, tok jeg i dag en tur nedover deler av elva med tørrdrakt og snorkel for å sjekke forholdene under overflaten. At det har vært lite fisk og se, har vært en gjennomgangsmelodi for store deler av elva hele sesongen, og høy vannføring og kaldt vann må nok ta litt av skylden for nettopp det. Fangstene har allikevel vært relativt gode, og det har vært fire påfølgende uker hvor man har bikket tonnet i hver uke.

Takk for tålmodigheten til fiskerne som plutselig får en froskemann seilende forbi seg – Her på Outasuanto.
Takk for tålmodigheten til fiskerne som plutselig får en froskemann seilende forbi seg – Her på Outasuanto.

Etter dagens telling, er status at det er et OK antall fisk på elva, men at det ikke er en overflodssesong. Med de forutsetninger vi har for å uttale oss, og den kjennskapen vi har til elva, antar vi at gytebestandsmålet er innenfor rekkevidde, men vi oppfordrer allikevel på det sterkeste til å sette tilbake hofisken. Dagens telling viser også hvor viktig det er med gjenutsetting av laks. Totalt har det blitt gjenutsatt cirka 2,4 tonn laks i 2016, noe som tilsvarer cirka 34 % av totalvekt innrapportert. Mye av den gjenutsatte laksen er holaks, og holaks er selve ryggraden i bestanden i Lakselva.

«Målgang» på Tiensuu. Her begynner det å bli dårligere sikt, på grunn av utvasking av leire.
«Målgang» på Tiensuu. Her begynner det å bli dårligere sikt, på grunn av utvasking av leire.

Begge foto: Tom Nilsen.