Brith med smålaks fra Slungårdsvaldet.
Sportsfiske/Inspirasjon

Med elva og laksen som lidenskap

Mang en flott opplevelse langs elvebredden har paret Brith og Jon Eivind Schefte opplevd gjennom årene. For Brith skulle laksefiske i elva ganske raskt resultere i hennes første flotte fisk på land tidlig på 1990-tallet. Sammen har ekteparet dyrket sin lidenskap langs Forra og Stjørdalselva.

EirikYven
onsdag 06.februar 2019 / 11:44

Kjell Arnfinn Aune Det er over 100 år siden engelske og skotske lorder for første gang inntok elvebredden langs Stjørdalselva og viste stjørdalingene kunsten med fluefiske og kastestang. En ny måte å fange fisk i en mere sportspreget retning la grunnlag for dagens fluefiske. To av Stjørdals mest ivrige fluefiskere er nok Brith og Jon Eivind Schefte, som gjennom flere tiår med fiske har landet mang en fin villaks med fargerike egenproduserte fluer.

- Jeg har alltid sverget til fluer med noe orange i, og det har blitt flere fangster, sier Brith. Denne flotte maidagen sitter hun og Jon Eivind på Kommunevaldet rett ned for bensinstasjonen i Hegra. Forbi oss renner hundrevis av kubikk gråblankt vann fra snøsmelting og nedbør i fjellet. Kanskje står det flere vinterstøinger i elva foran oss, eller kanskje har de første havlakser inntatt vår-elva med grått isvann.  

- Hvilket år startet du med laksefiske Brith? - Det må ha vært året 1994, da hadde jeg erfaring fra sjø- og fjordfiske. Husker jeg og Jon Eivind tidlig etter at vi traff hverandre var på ørretfiske på Skjold i Målselv da han var i det mi-litære. Jon Eivind festet to fluer under duppen, og et kast inne i sivet resulterte i to flotte ørreter på samme kastet. Elvefiske startet for min del på Midtkil med den første laksen på rundt 3,5 kilo. Magne Skavdal, en av elvas store fiskere i nyere tid og veldig trivelig fiskekollega var på Midtkil sammen med en svensk fisker og Jon Eivind sammen med min debut. Denne dagen ble det tatt tre laks, og jeg ble nok «hektet» på laksefiske fra denne dagen i 1994, forteller Brith og husker spesielt en dag i Forra da hun selv landet tre lakser. På siste fiskedag i 2015 fikk hun en laks på 4,2 kilo på Dahl i Forra.  

En nestor langs elvebredden 

Jon Eivind Schefte startet med lidenskapen laksefiske i 30-års alder. Han er kjent med topografien langs flere Midt-norske elver.

- Starten min var nok i Sanddøla i Grong, ei elv jeg har flere gode minner fra. På Ekker-valdet har det blitt fine fangster noen ganger, og allerede fra starten i 1978 meldte jeg meg som medlem i Norges Jeger og fiskerforening. Ble med i ulike verv lokalt og har hatt spesialt glede av de mange fluebindekursene. Dette har pågått gjennom minst 30 år, og mang en fin prat har det blitt over bindestikka i klubblokalene hos Stjørdal Jeger og fiskerforening, sier Jon Eivind. Nye typer fluer har oppstått, nå med de populære tubefluene.

- Jeg sverger til mindre og gjerne trekrokede fluer med sterke farger, sier Brith og opplever restriksjonene innen forvaltningen som hvert år gir innskrenkninger i fisket. Hun og Jon Eivind opplever at metoden «Catch an release», der utslipp av laks i ulike årsklasser slippes ut i elva øker for hvert år. Prisgitt miljø- og fiskeforvaltningen må alle som fisker forholde seg til regelverket, desinfisere vade- og fiskeutstyr etter bruk i andre elver og utviklingen med færre fisk opp på elvebredden blir en naturlig del av lidenskapen elvefiske.  

 

Et pent eksemplar av Jon Eivinds favorittflue «Bag Limit Destroyer».
Et pent eksemplar av Jon Eivinds favorittflue «Bag Limit Destroyer».

- Nå er det for hver enkelt fisker tillatt å ta på land tre fisker over tre kilo, eller maksimalt seks fisker i sesongen. Det er døgnreguleringer og som alltid må en hensynta andre fiskere langs elva ved å starte «øverst på valdet » og fiske seg nedover enten det er med flue eller sluk. Stjørdalslaksen ankommer elva på våren i flere generasjoner, tidlig er det gjerne storlaks.  

- Er dere spente på årets sesong, og kommer dere til fortsatt å slenge ut egenproduserte fluer i elva etter den sølvblanke Salmon salar Jon Eivind og Brith?  

- Du kan si det sånn, at når jeg har sagt nei til å bli med ut i elva, og Jon Eivind pakker fiskeveske og vadere for å dra ut. Da er det veldig vanskelig ikke å bli med på turen, sier Brith. Sesongen 2016 og forhåpentlig med flere i vente, skal de to igjen dra opp langs elvene Forra og Stjørdalselva på jakt etter naturopplevelser, fine minner og møte laksen i elva. For det er de totale naturopplevelsene samlet som betyr mest for paret. Ikke alle fisketurer gir fast fisk. Det å komme seg ut i naturen langs oreskogen på rundslipet elvegrus, høre trost og lerke synge, se en sandlo løpe med klagesang langs elvegrusen eller speide mot en svevende fjellvåk over elvebredden gir medisin til sjela.

- Laksen er selvfølgelig viktig for å opprettholde interessen for elva, blant annet derfor har jeg tatt på meg oppgaven med oppsyn, det er absolutt behov for en slik funksjon også sier Jon Eivind. Norgesmesteren i Laksefiske på Grong året 1991 har i 20 år vært guide på ærverdige Renå gård. Opplevelsene og lidenskapen med fisket herfra er også en del av nestorens mange opplevelser og erfaringer. Ikke rart han har tittelen æresmedlem i jeger- og fiskerforeninga.

 

Jon Eivind med flott blank laks tatt på «black power» i Strokka nesten helt øverst i Forra.
Jon Eivind med flott blank laks tatt på «black power» i Strokka nesten helt øverst i Forra.