Foto: Grete Sørebø
Elveside/Inspirasjon

Villaksens dag ble en sukess!

EirikYven
torsdag 30.juni 2016 / 12:39

Villaksens dag på Ersgard ble en kjempesuksess! Masse folk og god stemning.

Det ble demonstrert gamle fangstteknikker og det kom inn noen fine lakser.

I 1980 måtte elveeierne oppgi sine notrettigheter i elva uten noen form for kompensasjon. Nå er det på tide at notfiskerne i sjøen blir pålagt å avslutte sitt fiske også!

For flere bilder se Ersgard sin Facebook-side.

Foto: Grete Sørebø
Foto: Grete Sørebø

Foto: Grete Sørebø
Foto: Grete Sørebø