Valg/Sonemøte for sone 1 og 2 i NE

Mål

Valg/Sonemøte for sone 1 og 2 i Namsenvassdraget Elveierlag 2/2/2023 kl 19:00 Namdalshagen, Namsos

Beskrivelse

Saksliste

Sak 1-23 Valg av møteleder, samt 2 personer som skal underskrive protokollen.

Sak 2-23 Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrering av frammøtte.

Sak 3-23 Kort presentasjon om hvorfor vi er her og hvordan NE er satt sammen.

Sak 4-23 Kort presentasjon av statistikk og hva som skjedde under sesongen 2022.

Sak 5-23 Valg av elvesonenes representant(er) til representantskapet for ett år, samt nødvendige vararepresentanter. - Valgkomiteen legger fram innstilling i møtet.

Sak 6-23 Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen.
- Valgkomiteen legger fram innstilling i møtet.

Sak 7-23 Driftsplan for Namsenvassdraget Elveierlag.

Sak 8-23 Informasjon om vedtektsendringer.

Sak 9-23 Info om overvåkningsfiske 2023.

Sak 10-23 Prosjekt i 2022 og 2023.

Sak 11-23 Forslag på tema til høstens infomøte.

Sak 12-23 Innkomne saker.

Protokoll: