Styremøte 4.7.2022

Mål

Styremøte i Namsenvassdraget Elveierlag 4.juli 2022 kl. 10.00, Namsengata 4, Overhalla

Beskrivelse

Sakliste:

Sak 32-22: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 33-22: Godkjennelse av referat fra styremøte i NE 28.4.2022.

Sak 34-22: Gjennomgang av hva DL gjort siden forrige styremøte og plana frem over.

Sak 35-22: Status driftsplan.

Sak 36-22: MOWI kommer på besøk (kl.12:30)

Sak 37-22: Oppsyn og regelbrudd

Sak 38-22: Midsesongevaluering

Sak 39-22: Peder Duun orienterer om laksetrappa i Formofoss.

Sak 40-22: Økonomi.

Sak 41-22: Eventuelt.

Protokoll: