Styremøte 31.10.2022

Mål

Styremøte i Namsenvassdraget Elveierlag 31/10 2022 kl. 18.00, Namsengata 4 Overhalla.

Beskrivelse

Sakliste:

Sak 52-22: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 53-22: Godkjennelse av referat fra styremøte i NE 15.9.2022.

Sak 54-22: Status på driftsplan og gjennomgang av hva DL gjort siden forrige styremøte og plana frem over.

Sak 55-22: Elveguiden.

Sak 56-22: Peder Duun orienterer om laksetrappa i Formofoss.

Sak 57-22: Økonomi.

Sak 58-22: Fiskeregler/RS.

Sak 59-22: Eventuelt.

Protokoll: