Styremøte 2.3.2023

Mål

Styremøte i Namsenvassdraget Elveierlag 2.februar 2023 kl. 17.00, Namsengata 4, Overhalla

Beskrivelse

Sakliste:
Sak 9-23: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 10-23: Godkjennelse av referat fra styremøte i NE 17.1.2023.
Sak 11-23: Oppdatering av driftsplan samt hva DL gjort siden forrige styremøte og plana frem over.
Sak 12-23: Oppsummering av sonemøter
Sak 13-23: RS/Årsmøte
Sak 14-23: Økonomi. - Status - Budsjett 2023
Sak 15-23: Ny andelshaver i Nordelva
Sak 16-23: Ny utregning av kontingent
Sak 17-23 Eventuelt. 

Protokoll: