Styremøte 17.1.2023

Mål

Styremøte i Namsenvassdraget Elveierlag 17.januar 2023 kl. 17.00, Namsengata 4, Overhalla

Beskrivelse

Sakliste:

Sak 1-23: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2-23: Godkjennelse av referat fra styremøte i NE 31.10.2022.

Sak 3-23: Elveguiden (via Teams)

Sak 4-23: Gjennomgang av hva DL gjort siden forrige styremøte og plana frem over.

Sak 5-23: Søknader.

Sak 6-23: Planlegging av valgmøter 2023.

Sak 7-23: Økonomi. - Status - Budsjett 2023

Sak 8-23: Eventuelt.

Protokoll: