Styremøte 15.9.2022

Mål

Styremøte i Namsenvassdraget Elveierlag 6.september 2022 kl. 09.00, Namsengata 4, Overhalla

Beskrivelse

Sakliste:

Sak 42-22: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 43-22: Godkjennelse av referat fra styremøte i NE 4.7.2022.

Sak 44-22: Status på driftsplan og gjennomgang av hva DL gjort siden forrige styremøte og plana frem over.

Sak 45-22: Oppsummering av sesongen.

Sak 46-22: Oppsyn og regelbrudd.

Sak 47-22: Fiskeregler.

Sak 48-22: Peder Duun orienterer om laksetrappa i Formofoss.

Sak 49-22: Økonomi.

Sak 50-22: Elveguiden.

Sak 51-22: Eventuelt.

Protokoll: