Representantskapsmøte 24.11.2022

Mål

Representantskapsmøte i Namsenvassdraget Elveierlag 2022 Kvatninga, 24.11.2022, kl.18:00

Beskrivelse

Sakliste

R-Sak 13-22: Valg av møteleder

R-Sak 14-22: Godkjenning av innkallelse og sakliste

R-Sak 15-22: Kort redegjørelse sesongen 2022

R-Sak 16-22: Avstemning fiskeregler Forslagsstillere legger frem sine motforslag til styrets forslag

R-Sak 17-22: Til orientering/avstemming, forslag til vedtektsendringer gjennomgås. Noen av forslagene kan tidligst vedtas til våren 2023 med minimum 2/3 flertall

R-Sak 18-22: Eventuel

Protokoll: