Overvåkningsfiske

Mål

Fjerne oppdrettslaks fra vassdraget samt at registrere fangst av vill laksefisk.

Beskrivelse

NE samarbeider med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) om å organisere overvåkingsfiske i Namsenvassdraget. Det ordinære overvåkingsfisket er normalt i perioden 10.-30.september. Det blir fisket på en rekke stasjoner spredt ut i hele vassdraget.

NE organiserer skjellprøvetaking og innsamling av skjellkonvoluttene etter endt fiske for å sende dem til NINA som analyser dem.