Medlemsmøte med Elveguiden

Mål

Gi rettighetshaverne i NE muligheten at møte representanter fra Elveguiden personlig og få en introduksjon i demmes laksebørs samt muligheten til at stille spørsmål.