Årsmelding

Mål

Informere årsmøtet og medlemmer om hva som har skjedd i organisasjonen 2022

Beskrivelse

Årsmeldingen er en rapport som er lagd av daglig leder og som oppsummerer det viktigste som har skjedd i NE under året 2022