Styremøte 28.4.2022

Mål

Styremøte Namsenvassdraget Elveierlag, 28.04.2022 kl19:00, Namsengata 4.

Beskrivelse

Sakliste:

Sak 21-22: Konstitusjon av styret.

Sak 22-22: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 23-22: Godkjennelse av referat fra styremøte i NE 14.3.2022.

Sak 24-22: Besøk av  Bjørøya AS (kl. 19:30).

Sak 25-22: Gjennomgang av hva DL gjort siden forrige styremøte og plana frem over.

Sak 26-22: Status driftsplan.

Sak 27-22: Oppsummering av RS.

Sak 28-22: Peder Duun orienterer om laksetrappa i Formofoss.

Sak 29-22: Økonomi.

Sak 30-22: Oppsummering av årsmøte i NL.

Sak 31-22: Eventuelt. 

Protokoll: