Styremøte 14.3.2022

Mål

Styremøte Namsenvassdraget Elveierlag, 14.03.2022 kl19:00, Namsengata 4.

Beskrivelse

Sakliste:

Sak 10-22: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 11-22: Godkjennelse av referat fra styremøte i NE 18.1.2022.

Sak 12-22: Valgkomitéen kommer på besøk.

Sak 13-22: Gjennomgang av hva DL gjort siden forrige styremøte og plana frem over.

Sak 14-22: Status driftsplan.

Sak 15-22: Økonomi.

Sak 16-22: Forhåndsavtaler.

Sak 17-22: Oppsummering av sonemøter.

Sak 18-22: Høring om endringer i forskrift om sjøørretfiske.

Sak 19-22: RS og innkommende saker.

Sak 20-22: Eventuelt.

Protokoll: