Skjellprøveprosjekt

Mål

Få mer kunnskap om laksens liv og genetiske opprinnelse. 

Beskrivelse

Å levere skjellprøver fra fangst er ikke pålagt i Namsenvassdraget. Men NE oppfordrer alle fiskere å ta skjellprøver fra fangsten og levere inn til NE. Data fra innsamlede skjellprøver gir oss mye spennende informasjon om laksens liv som er viktig for oss som forvaltere. Det er også viktig at vi har oversikt over laksens genetiske opprinnelse i Namsenvassdraget så vi vet om det er mye innblanding av oppdrettsgener i vassdraget.