Restaurering av gytebekker

Mål

Øke produksjonen av sjøørret og gjenskape gode levnedsforhold for andre biologiske organismer i bekken.  

Beskrivelse

NE jobber kontinuerlig for å restaurere så mange gytebekker som mulig å vi sammarbeider med både Naturbruk og sportfiskelandslinja ved Grong vgs.

Iløpet av 2023 startet vi opp med et større prosjekt som er planlagt å gå over 4 år. Der ønsker NE å samle inn og sammenstille kunnskap om sjøørretens historiske utbredelsesområde i vassdraget og sammenligne det med dagens utbredelsesområde. NE vil også kartlegge alle mennskeskapte påvirkninger i gytebekkene som fungerer som flaskehalser for sjøørretens utbredelse og reproduksjon.