Pukkellaks

Mål

Holde Namsenvassdraget fritt fra pukkellaks.

Beskrivelse

NE jobber for å få til en rekke prosjekt i vassdraget der målet er å holde vassdraget fritt fra pukkellaks.

Under 2023 skal daglig leder i Namsenvassdragets Elveierlag reise på studiereise til Finnmark for at se og lære om hvilke typer metoder og feller som kan passe best for at hindre pukkellaks at svømme opp i Namsenvassdraget i fremtiden.