Pukkellaks

Mål

Holde Namsenvassdraget fritt fra pukkellaks.

Beskrivelse

NE jobber for å få til en rekke prosjekt i vassdraget der målet er å holde vassdraget fritt fra pukkellaks.

2021.
I 2021 gjennomførde NE et prosjekt der all laks som vandra opp i laksetrappa ved nedre Fiskumfoss ble kontrollert. Dette for at holde områdene ovenfor trappa fri fra pukkellaks. 

 

2023.
I 2023 reiste daglig leder i Namsenvassdragets Elveierlag på studiereise til Finnmark for at se og lære om hvilke typer metoder og feller som kan passe best for at hindre pukkellaks at svømme opp i Namsenvassdraget i fremtiden.  Suksessen fra 2021 med at kontrollere all laks i laksetrappa ved nedre Fiskumfoss gjennomførdes også i 2023, dette for at holde de øvre delerna av vassdraget fritt fra pukkellaks. Til sesongen 2023 kjøpte også NE inn utstyr til undervannsjakt av pukkellaks. DL i NE gjenomførde undervannsjakt vid flere tilfeller og totalt ble det skudd 6 pukkellaks.

 

2025.
Til 2025 er planen at sette sammen et utfiskningsteam som ilag med DL skal drive med at aktivt fjerne pukkellaks fra vassdraget, blant annet gjennom undervannsjakt. I tillegg så har NE takket ja til at delta i et pukkellaks prosjekt i regi av NINA som blir at starte opp i 2025 under forutsetting av at finanisering er på plass.