Landsmøte med Norske Lakseelver

Mål

Landsmøte for Norske Lakseelver, 25.04.2022 kl09:00, Quality Airport Hotel, Gardermoen

Beskrivelse

Saksliste

Sak 1: Konstituering av landsmøtet
- Åpning
- Godkjenning av innkalling og dagsorden m/forretningsorden
- Valg av referent og tellekorps
- Opprop
- Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen
- Valg av 4 personer til redaksjonskomité for utforming av resolusjoner

Sak 2: Styreleders tale

Sak 3: 2-årsmelding og regnskap for 2020 og 2021
- Presentasjon av 2-årsmeldingen for 2020-2021
- Styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for 2020 og 2021

Sak 4: Styrets forslag til arbeidsplan for 2022-2024

Sak 5: Medlemskontingent 2023-2024

Sak 6: Valg av styre

Sak 7: Valg av revisor

Sak 8: Valg av valgkomite

Sak 9: Godtgjørelse til styret

Sak 10: Resolusjon fra landsmøtet
+ evt. innkomne saker