Solem

Fiske;
Marit og Jarle Bogen 90722134
Svein Ivar Larsen 48095904
Bjørn Lage Møllergård 73851073