Fangst-statistikk i Rauma i 2021
3,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
962
Totalt antall fisk fisket
161
Laks 7kg og over
555
Laks under 3kg
Arne Arntsen og Jørgen Lyngheim med storfangst

— I storhetsperioden kunne vi ha fangster på mellom 15 – 20 lakser hvert døgn, forteller Jostein Nygård om fisket i Rauma elv på 50- og 60- tallet. 

Elveside/Historikk

Vakre Rauma Elv har tiltrukket seg fiskere fra inn- og utland i generasjoner.

På 80-tallet fikk laksen generelt og i Rauma spesielt, et nytt, stort problem, nemlig lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Elveside/Historikk

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Naturvernforbundets vassdragsvernråd arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader.

VerdalselvaForvaltning/Politikk

Fra andre medier

11. august 2022

Uholdbart dyrehold

11. august 2022

- Katastrofalt