Torfinn Evensen, Ola Elvestuen, Vidar Skiri
Gyro

Historien om friskmeldingen i Rauma-regionen, er historien om at det nytter. Her bringer vi hele talen som ble holdt av Rauma Elveeierlags  leder - ...

Gyro

Miljødirektoratet anbefaler lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks i sitt nye forslag til handlingsplan for ville bestander av ...

Sjøørret under trær i elva.
Gyro

Ungfiskbestandene av laks og sjøørret bygges opp i Raumaregionen etter bekjempelse av Gyrodactylus salaris i 2013 og med rotenon i 2014. Ny ...

Rauma ble smittet av lakseparasitten gyro i 1980 og er nå under reetablering. Forventet friskmelding er høsten 2019.

Fangst- statistikk i Rauma i 2018