— I storhetsperioden kunne vi ha fangster på mellom 15 – 20 lakser hvert døgn, forteller Jostein Nygård om fisket i Rauma elv på 50- og 60- tallet. 

Elveside/Historikk
Fangst-statistikk i Rauma i 2020
4,94
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
928
Totalt antall fisk fisket
160
Laks 7kg og over
197
Laks under 3kg
Rauma Elv12. juni 1973 Klepper Jo Stokke, fisker Harald Thiis-Evensen. 15,3 kg i Årnehølen. Fisker Ralph Mollatt. 21,5 kg i Steinhølen. Klepper Vidar Skiri.

Vakre Rauma Elv har tiltrukket seg fiskere fra inn- og utland i generasjoner.

På 80-tallet fikk laksen generelt og i Rauma spesielt, et nytt, stort problem, nemlig lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Elveside/Historikk

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ny dato for årsmøte i Skauga Elveierforening er planlagt til 2. september i Sunde Misjonshus, kl 19.30. På grunn av koronapandemien ble det planlagte årsmøte i april utsatt på ubestemt tid. Vi håper vi kan arrangere møtet så fremt det ikke blir endringer i koronareglene igjen.

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Etter at forvaltningslaget for Ranavassdraget har endret fiskereglene §4 for gjenutsetting av fisk finner gul sone det nødvendig å stenge fisket på Kyrrebergan.

Ranaelva

Siste døgn har det i store deler av nedslagsfeltet kommet betydelig med nedbør og vanntemperaturen har sunket betraktelig. På bakgrunn av dette blir det åpnet for fiske fra kl 12.00 i dag 30.juli.

GaulaElveside

Fra andre medier