Hver uke gjennom sesongen vil det bli publisert oversikt over rapportert fangst i Rauma elv. Denne rapporten blir publisert på elveguiden.no. 

Direkte link til rapportert fangst 2023 her: Fangsrapport Rauma

Her kommer det ukentlige oppdateringer av fangster fra Rauma 2024. Denne artikkelen vil bli oppdatert hver mandag.

Elveside/Fangst
Fangst-statistikk i Rauma i 2023
5,69
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
373
Totalt antall fisk fisket
148
Laks 7kg og over
93
Laks under 3kg

— I storhetsperioden kunne vi ha fangster på mellom 15 – 20 lakser hvert døgn, forteller Jostein Nygård om fisket i Rauma elv på 50- og 60- tallet. 

Elveside/Historikk

Vakre Rauma Elv har tiltrukket seg fiskere fra inn- og utland i generasjoner.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Grunnet svake fangsttall og unormalt lite innsig/oppgang av laks i surnavassdraget i sesongen så langt, innføres dette tiltaket ut ifra et føre var prinsipp. Fra og med kl. 00:00 fredag 21.06 og frem til "obligatorisk midtsesongsevaluering" før 10. juli, skal all laks over 70 cm. gjenutsettes.


Vedtatt av styremøtet i forvaltningslaget 19.06.2024

Surna

Midlertidig kvoteendring

Årets laksesesong har ikke startet så veldig bra. Fangstene pr nå er langt under hva som har vært normalt de siste årene i Mandalselva. Tilsvarende ser en i de aller fleste elvene fra sør i landet og til Nordland. Vi er ikke kjent med hva som er årsaken til sviktende innsig av laks.

NB! Fra og med onsdag 19. juni og frem til 8. juli settes derfor døgnkvotene ned til 1 laks og 1 sjøørret pr fisker /døgn. Etter at den ene laksen er tatt, er det ikke lenger anledning til å fortsette fisket etter sjøørret.

Styret i Mandalselva Elveeigarlag vil foreta en ny evaluering den 8. juli. Dette vil kunne medføre en økning av døgnkvote, eller ytterligere innstramninger for deler / resten av sesongen.

 

Lenke til vannføring hos NVE: https://sildre.nve.no/station/22.4.0

Mandalselva

Fra andre medier

29. mai 2024

Nrk om sesongstart

29. mai 2024

Dette er Watermoon