— I storhetsperioden kunne vi ha fangster på mellom 15 – 20 lakser hvert døgn, forteller Jostein Nygård om fisket i Rauma elv på 50- og 60- tallet. 

Elveside/Historikk
Fangst-statistikk i Rauma i 2020
4,94
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
928
Totalt antall fisk fisket
160
Laks 7kg og over
197
Laks under 3kg
Rauma Elv12. juni 1973 Klepper Jo Stokke, fisker Harald Thiis-Evensen. 15,3 kg i Årnehølen. Fisker Ralph Mollatt. 21,5 kg i Steinhølen. Klepper Vidar Skiri.

Vakre Rauma Elv har tiltrukket seg fiskere fra inn- og utland i generasjoner.

På 80-tallet fikk laksen generelt og i Rauma spesielt, et nytt, stort problem, nemlig lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Elveside/Historikk

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Trekning av lodd for første fiskeuke i Målselvfossen er nå gjennomført og vinnere er informert. Ubetalte fiskekort blir gjort tilgjengelig for salg 18. Mai Kl 12:00 ved ordinær salgsåpning.

Vinnerne har fått melding. 

Målselva

Fra andre medier