Raum Elv
Elveside

Nå kan du høre historia om Rauma elv

Rauma Elveeierlag har produsert en podkastserie om den fantastiske historia til Rauma elv. Gjennom samtaler med Vidar Skiri blir du tatt med helt tilbake til da fisket starta og helt frem til situasjonen i dag. 

ElinHerjehagen
torsdag 27.mai 2021 / 09:52

Ned gjennom Romsdalen renner elva Rauma – et lakseførende vassdrag med ei sagnomsust historie. En av dem som kanskje kjenner elvas historie aller best er Vidar Skiri. I et helt liv har han jobba for elva og villaksen. 

Vidar Skiri ved Rauma elv

Livslang innsats

Vidar har vassa, rodd og fiska i Rauma siden han var liten gutt på 60-tallet, og han har lagt ned en livslang innsats knyttet til forvaltning og bevaring av Rauma elv og de norske villaksstammene. Gjennom dette arbeidet har han tilegnet seg omfattende kunnskap og erfaring om laks, laksefiske og lakseforvaltning. Dette kombinert med et glødende engasjement og intens kunnskapssøking, har gjort ham til en svært kompetent og faglig sterk person i spørsmål om laks, laksefiske og lakseforvaltning. I 2018 fikk han kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid. 

Historia om Rauma elv

Podkastserien består av seks episoder der Vidar engasjert forteller om ulike temaer knyttet til laks i Rauma elv:

Episode 1: Lakseeventyret i Rauma elv – de første historiene fra laksefiske i elva.
Episode 2: Ryktene om Rauma elv spres til England – sportsfiske og turismen utvikler seg.
Episode 3: Ulike interesser i elva – kraftutbygging og vern av elva.
Episode 4: Laks – den spesielle nordatlantiske laksestammen
Episode 5: Gyrodactylus salaris – 40 års kamp
Episode 6: Status i elva per 2021 – hva nå? 

Du finner de fem første episodene der du lytter til podkast, for eksempel Spotify, Iphone sin egen podkast-app, eller Google Play for Android-telefoner.

Podkastopptak ved Rauma elv

Serien er produsert av Anunatak og Trombasynt for elveeierlaget.