Rauma elveeierlag SA

Rauma elveeierlag SA

Rauma elveeierlag SA ble i april 2015 organisert i henhold til forskrift om pliktig organisering.

Rauma elveeierlag SA ble i april 2015 organisert i henhold til forskrift om pliktig organisering.

Det er ca 93 eiendommer med fiskerett tilknyttet laget.

Styret i laget består av fem personer med geografisk spredning i vassdraget: 2 representanter fra nedre del, 2 representerer fra midtre del, og 1 representerer øvre del.

 

Styre
E-post
viski@online.no

Fiva gård
6300ÅNDALSNES
Norge