Etter forhåndsavtalt tiltak ved svak sesongstart og oppgang innføres det 80 cm. maksimumsmål for hannlaks frå midnatt idag.

Foto: Stine Kvam Golf

Østfold Energi, NVE, Lærdal kommune, Lærdal Elveeigarlag og Fylkesmannen i Vestland har samarbeida om å utarbeide ein forvaltningsplan for ...

Det blir fiska etter vinterstøingar 6.-7.

Fangst- statistikk i Lærdalselva i 2018