Nedre Lysne

Nedre Lysne Elva befinner seg ca. 11 km. opp fra elvemunningen i Lærdalselva, og er et sameie mellom seks eiere på Nedre Ljøsne.

Fiskeutleie foregår i hovedsak med kontrakt til leier, som i en lang tidsperiode med over 70 år, har hatt en kontinuerlig relasjon til oss elveeiere og elven. Dertil blir det leiet ut ca. 25 % av fisketiden til «Frie Fiskere  etter avtale og ordning. Det regnes å være plass til 6 fiskere samtidig i de tre hølene.

Foto: Mons Frydenlund.
Foto: Mons Frydenlund.

Beskrivelse av elva:

Elvestrekningen er 1150 m. med nedstrøms «Bruhølen, «Blåflat og «Nedre Lysne. Den fjerde og nederste hølen, denne uten navn, er fredet av kontraktsleier og utleier p.g.a. hensynet til oppvekstområde for småfisken ...
Lett tilkomst til hølene med bil fra hovedvei, og på sydsiden fra bygdeveien. Gangstier mellom hølene er opparbeidet. Det er satt ut benker og bord i hver av hølene, samt fiskestangstativ og grillpanne m.v.
Alle hølene er godt egnet for fluefiskeutøvelse, og det er ikke motfiske i NL.

Utleiehus:

En av elveeierne har et gårdshus for utleie. Her er sengeplass for 6 personer. Bad med dusj/wc. Kjøkken for selvhushold, spisestue og oppholdsrom. Normal god standard. Fra utleiehuset og til elva er det 1 km.

Pris/Utleievilkår:
Etter avtale.

Blåflat, kjent høl i Lærdalselva.
Blåflat, kjent høl i Lærdalselva.