Voll

Vollelva ligg om lag 8km frå munningen, ved Voll bru.

Utleie etter avtale.