Øvre Lysne

Ca 16 km oppover vakre dalen frå Lærdal sentrum.

Galdane nordside ca 700 m. Stuvagjelet nordside ca 600m
Hølane:
Sandbank
Båthølen
Yttriosane (Heddy) begge sider
Homepool
Streng

Tilsaman 1240m. Minus Rikheim fiske 180 m sydvest for skulebrui.

Særs gode hølar for flugefiske

Utleigemåte;

Øvre Ljøsne elvesameige leiger ut til fast leigetakar kvart år.

Ingen utleigehus/hytter.