Moldaveiti
Kilerestaurering

Restaurering av kilar

Restaurering av 3 kilar er i gang. Her med ein liten videosnutt frå Moldaveiti der røyr har blitt lagt gjennom elveforbygging for å ha årssikker vannføring.

NjaalGolf
torsdag 07.april 2022 / 20:56

Tønjumkvitli og Moldaveiti har no fått røyr gjennom elveforbygging og er dermed sikra vassføring året rundt. Det gjenstår rensk og nivellering i begge kilane for å få rett fart på vatnen. I tillegg har me begynt eit større prosjekt med å fjerne røyr av dei siste 100 meterane av Moldaveiti, dette for å tilbakeføre heile kilen til sitt naturlige løp. Det blir og oppstart av Eriskilen i desse dagar. Alle desse kilane er relativt små, men har eit veldig frodig vannmiljø og blir eit særs viktig bidrag for fisken i Lærdalselvi.

 

Arbeid med Moldaveiti:

https://www.youtube.com/watch?v=CXfZdfTk6lY