Prestegardsretten

Bortleid på åremål til 2023.

Kort strekk på ca 250 meter omlag 300 meter nedenfor der E16 krysser elva.