Sone 2 Roti nedre

Roti er privat og har en sonelengde på 330 meter.