Sone 2 Roti

Roti er en privateid elv med en lengde på 750 meter.