Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Bli medlem i Norske Lakseelver

Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for fiskerettshavere og forpaktende foreninger i lakseførende vassdrag. Bli medlem i dag!

Elveeierne ønser flere laksefisekre velkommen til Sørlandet.JPG

Tovdalselva elveeiere
Samarbeid mellom elveeiere og forvaltningslag sikres best gjennom en felles organisasjon.

Norske Lakseelver jobber for å  ivareta medlemmenes interesser når det gjelder utvikling og bruk av fiskeressursene i lakseførende vassdrag. Grunneierrett og fiskerett er utsatt for press fra ulike grupper i samfunnet. Det er derfor viktig at Norske Lakseelver fremmer fiskerettshavernes felles interesser.

Hvem kan melde seg inn?

Elveeierlag og forpaktende foreninger kan melde seg inn i Norske Lakseelver som hovedmedlemmer. Enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter som ønsker å støtte Norske Lakseelvers arbeid for å ta vare på de ville bestandene av laks, sjøørret og sjørøye kan melde seg inn i organisasjonen som støttemedlemmer. Les mer om støttemedlemskap her.

Hvorfor melde inn elvelaget/ forpaktende forening i Norske Lakseelver?

Vi er en paraplyorganisasjon som tar vare på fiskerettshaverne og forpaktende foreninger. Vårt motto er For mer liv i elva! Vi jobber for at det skal bli flere livskraftige fiskebestander av laks, sjøørret og sjørøye, vi jobber for at fisketilbudet skal bli bedre slik at flere benytter seg av denne og skaper mer liv langs elva, og vi jobber for at elva skal bety mer i lokalsamfunnene slik at det blir mer liv i det lokale næringslivet. 

Vi har gode medlemsfordeler!

Alle våre medlemmer kan få egen nettside lik vår. Mange elver er allerede inne i systemet. Ta kontakt hvis du ønsker tilbud.
Styret i Norske Lakseelver
Vi tilbyr et medlemsregister som hjelper medlemslagene våre å holde oversikt over medlemmene i laget. Systemet kan inkludere fakturering. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Regjeringsbygg Tord Lien / Surna
Vi arrangerer møter for medlemselvene med departementer/direktorater i viktige saker som bl.a. oppdrett, vassdragsregulering og gruvedrift - Foto: Pål Mugaas
Hver høst, i midten av oktober, oppsummerer vi årets laksesesong på landsbasis. Rapporten presenteres på medlemsmøte i Trondheim.

Annen hvert år inviterer vi medlemmene våre til landsmøte. Landsmøtet kombineres ofte med et fagseminar. Neste møte blir i 2018. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Vi representerer medlemselvene våre i møter med Regjering, Storting, direktorater og departementer.

Medlemmene våre blir en del av et stort og uunnværlig kunnskapsnettverk.

Norske Lakseelver er til for medlemmene og vil, så langt det lar seg gjøre, hjelpe hver enkelt medlemselv i saker der det har behov for bistand og rådgivning. Dette kan for eks. være høringssvar eller søknadsskriving. Kombinasjonen av lokal kunnskap og en sterk felles organisasjon gir faglig tyngde og troverdighet.

Bli medlem du også! 

Kontingenten for elvene (forvaltningslagene) regnes ut enten basert på omsetning eller basert på registrert fangst. Les mer om hvordan kontingenten regnes ut her

Send en epost til post@lakseelver.no om du vil vite mer.

Hold deg oppdatert på siste nytt ved å følge oss på facebook og melde deg på vårt nyhetsbrev.